Kontakt

Direkcija
Generalni direktor: Miodrag Kušljević, dipl.inž.el.
Tel: +381 (0)11 2776 988
Tel: +381 (0)11 2775 048
E-mail: miodrag.kusljevic@te-enel.rs

Zamenik generalnog direktora: Dejan Erić, dipl.inž.el.
Tel: +381 (0)11 2775 048
Tel: +381 (0)11 2776 988
E-mail: dejan.eric@te-enel.rs

Izvršni direktor: Milan Jovanović, dipl.inž.el.
Tel: +381 (0)11 2781 780
Tel: +381 (0)11 2776 988
E-mail: milan.jovanovic@te-enel.rs

Mapa