Laboratorija za elektriČna ispitivanja

Laboratorija u sastavu društva je deo Sektora za ispitivanja. Na temelju osnovnih dokumenata društva Laboratoriji je obezbeđena nezavisnost u ugovaranju i obavljanju ispitivanja. Rad Laboratorije je organizovan u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Laboratorija je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije za 20 ispitnih metoda iz oblasti elektrotehničkih ispitivanja, broj Sertifikata o akreditaciji 01-459.

Stručni tim sastavljen od inženjera i tehničara obavlja sledeća ispitivanja iz oblasti elektrotehnike:
   • ispitivanja i kontrolu tokom izvođenja montažnih radova,
   • završnu kontrolu i ispitivanja pre puštanja opreme i postrojenja u rad,
   • redovna godišnja, zakonom obavezna, ispitivanja na opremi, postrojenjima i objektima.

 
obim akreditacije
     
 
Sertifikat