LABORATORIJA ZA ELEKTRIČNA ISPITIVANJA

Laboratorija u sastavu društva je deo Sektora za ispitivanja. Na temelju osnovnih dokumenata društva Laboratoriji je obezbeđena nezavisnost u ugovaranju i obavljanju ispitivanja.

Rad Laboratorije je organizovan u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Laboratorija je od 2017. godine akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije za 20 ispitnih metoda iz oblasti elektrotehničkih ispitivanja, broj Sertifikata o akreditaciji 01-459.

Stručni tim sastavljen od inženjera i tehničara obavlja sledeća ispitivanja iz oblasti elektrotehnike:
•    ispitivanja i kontrolu tokom izvođenja montažnih radova,
•    završnu kontrolu i ispitivanja pre puštanja opreme i postrojenja u rad,
•    redovna godišnja, zakonom obavezna, ispitivanja na opremi, postrojenjima i objektima.

 
VRSTE ISPITIVANJA

Ispitne metode koje se primenjuju u Laboratoriji utvrđene su u međunarodnim standardima i nacionalnim pravilnicima koji su na snazi u Republici Srbiji.

Električne instalacije niskog napona

Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i dodatnog izjednačenja potencijala merenjem električne otpornosti

Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije

Ispitivanje impedanse petlje kvara

Ispitivanje uređaja diferencijalne struje

Ispitivanje otpornosti uzemljivača

Ispitivanje dopunskog izjednačenja potencijala

Ispitivanje otpornosti petlje uzemljenja strujnim kleštima

     

Elektroenergetska postrojenja nazivnog napona višeg od 1000 V

Ispitivanje impedanse sistema metodom merenja struje i napona

Ispitivanje galvanske povezanosti opreme i metalnih masa

Ispitivanje vizuelnim pregledom materijala i preseka zemljovoda i spojeva u sistemu uzemljenja

Ispitivanje napona dodira i napona koraka metodom merenja struje i napona

Ispitivanje specifične otpornosti tla

     

Gromobranske instalacije

Ispitivanje neprekidnosti prihvatnog sistema, sistema spusnih provodnika i sistema uzemljenja

Ispitivanje otpornosti gromobranskog uzemljivača

Ispitivanje provodnika za izjednačenje potencijala

Ispitivanje specifične otpornosti tla

     

Uslovi radne sredine – osvetljenje i instalacije električnog osvetljenja

Ispitivanje osvetljenosti u prostorijama

Ispitivanje osvetljenosti spoljašnjih radnih mesta

     

Glavne sabirnice napajanja

Ispitivanje dielektrične čvrstoće naponom industrijske učestanosti

Ispitivanje otpornosti sabirnica

     

 
OBIM AKREDITACIJE
     
   
Elektroenergetski kablovi i kablovski pribor

Naponsko ispitivanje jednosmernim naponom (dielektrična čvrstoća)

Naponsko ispitivanje naponom industrijske učestanosti (dielektrična čvrstoća)

Naponsko ispitivanje VLF metodom (dielektrična čvrstoća)

Ispitivanje tangensa ugla gubitaka (tgδ) VLF metodom

Ispitivanje neprekidnosti kabla

Ispitivanje otpornosti izolacije plašta

Ispitivanje neprekidnosti plašta

     

Grejni kablovi

Ispitivanje otpornosti izolacije grejnog kabla

Ispitivanje neprekidnosti grejnog kabla

     

Energetski prekidači

Ispitivanje otpornosti izolacije

Ispitivanje prelaznog otpora na kontaktima

     

Elektromotori

Ispitivanje otpornosti izolacije

Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije VLF metodom

Ispitivanje tangensa ugla gubitaka (tgδ) VLF metodom

     

Energetski transformatori

Ispitivanje otpornosti izolacije

Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacije VLF metodom

Ispitivanje tangensa ugla gubitaka (tgδ) VLF metodom

     

 
SERTIFIKAT