LICENCE DRUŠTVA

TERMOELEKTRO ENEL AD poseduje licence za izradu tehničke dokumentacije i za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo Vlade Republike Srbije nadležno za poslove građevinarstva, i to za izradu tehničke dokumentacije kao i za građenje objekata:

P030E4

Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija, za objekte za proizvodnju i preradu nafte i gasa

     

P040E4

Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija, za objekte bazne i prerađivačke hemijske industrije, objekte crne i obojene metalurgije, objekte za preradu kože i krzna, objekte za preradu kaučuka, objekte za proizvodnju celuloze i papira i objekte za preradu nemetalnih minerala

     

P052E1

Projekti elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više

     

P052E4

Projekti upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenje i regulacija za termoelektrane snage 10 MW i više

     

I052E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane snage 10 MW i više

     

I053E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za termoelektrane - toplane električne snage 10 MW i više

     

I062E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona transformatorskih stanica napona 110 i više kV

     

I144E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za metroe

     

I190E1

Izvođenje elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 MW i više

     
REŠENJE MINISTARSTVA

     

   
Licence zaposlenih

Zaposleni inženjeri u TERMOELEKTRO ENEL AD poseduju lične licence koje izdaje Inženjerska komora Srbije. Na raspolaganju je 30 licenci koje su izdate odgovornim projektantima i odgovornim izvođačima radova za sledeće oblasti:

350

Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

351

Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona

352

Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima

353

Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

381

Odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada

450

Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona

451

Odgovorni izvođač radova elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona

453

Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema


REŠENJE MINISTARSTVA