SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Uvođenjem i stalnim unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom postigli smo da isporučujemo proizvode i usluge najvišeg kvaliteta sa ciljem da ispunimo ili premašimo očekivanja naših klijenata.

Nastojimo da sa našim partnerima ostvarujemo dugotrajne poslovne odnose koji su zasnovani na poverenju, integritetu i profesionalnosti.

Sertifikat, koji posedujemo od 2002. godine, odražava našu posvećenost isporuci proizvoda i usluga vrhunskog kvaliteta i očuvanju zadovoljstva naših klijenata.

 
POLITIKA KVALITETA
     
 
SERTIFIKAT