Finansijski podaci

TERMOELEKTRO ENEL AD je organizovan kao akcionarsko društvo čije se akcije ne nalaze na berzi. Društvo je emitovalo 63.611 običnih akcija i njihovi vlasnici su fizička lica.
Ukupan broj akcionara je 207.
Ukupan prihod po godinama:
    - Za 2014. 12.364.000 EUR
    - Za 2013. 11.275.000 EUR
    - Za 2012. 18.477.000 EUR

Godina 2014Godina 2013Godina 2012
Ukupan prihod1.495.590.000 RSD1.292.567.000 RSD2.097.814.000 RSD
Poslovni prihod1.318.990.000 RSD819.321.000 RSD1.994.390.000 RSD
Ukupna aktiva2.029.128.000 RSD2.130.354.000 RSD1.468.172.000 RSD
Ukupna dobit neto401.141.000 RSD470.785.000 RSD744.104.000 RSD
Osnovni kapital44.270.000 RSD44.270.000 RSD44.270.000 RSD
Broj izvršilaca177178406

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans stanja201420132012
Bilans uspeha201420132012
Promene na kapitalu2014