istorijat

1948. godine Ukazom Vlade tadašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije osnovana je kompanija TERMOELEKTRO čija je posebna organizaciona celina bio sadašnji TERMOELEKTRO ENEL AD koji se potom:
   - 1978. godine organizuje i registruje kao posebno pravno lice u kompaniji TERMOELEKTRO,
   - 1993. godine organizuje i registruje kao TERMOELEKTRO ENEL AD – posebno i samostalno pravno lice,
   - 2010. godine registruje se kao akcionarsko društvo čije se akcije ne kotiraju na berzi.
Danas je to privatno AD u vlasništvu fizičkih lica.

TERMOELEKTRO ENEL AD je učestvovao u projektovanju, izgradnji, rekonstrukcijama, remontima i održavanju TE TENT-A, TE TENT B, TE Kolubara, TE Morava, TE Kostolac A, TE Kostolac B, TE Pljevlja, TE Gacko, TE Ugljevik, TE Tuzla, TE Obilić A i B, TE-TO Novi Sad, Hidroelektrane Đerdap II, Hidroelektrane Zvornik, Incel Banjaluka, Kombinata Trepča, KAP Podgorica, Rafinerije nafte Pančevo, Petrohemije Pančevo, Azotare Pančevo i mnogim drugim objektima. Takođe je učestvovao u izgradnji rafinerija i elektrana i postrojenje u prerađivačkoj industriji u Iraku, Libiji, Alžiru, Češkoj, Rusiji i Nemačkoj.

TERMOELEKTRO ENEL AD je sarađivao sa vodećim svetskim inženjering i proizvodnim firmama kao što su ABB, ALSTHOM, HARTMANN & BRAUN, SULZER, SIEMENS, LURGI, KWU, VOEST ALPINA, PAUWELS, TECHNIP, SNAMPROGETTI, FISHER, FOXBORO, HONEYWELL, HITACHI, MITSUBISHI, YOKOGAWA, ŠKODA, RAFAKO, SCHNEIDER, BABCOCK, CB&I, itd.