ZAKONSKI ZASTUPNIK

Zakonski zastupnik    Mile Danilović, dipl.inž.el.
   generalni direktor