ZAKONSKI ZASTUPNIK

Zakonski zastupnik    Dr Miodrag Kušljević, dipl.inž.el.
   generalni direktor