ekološki projekti

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Rekonstrukcija elektrofiltera u TE MORAVA; isporuka i montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, montaža transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad

TE MORAVA,
Svilajnac, Srbija

PD EPS, Ogranak TE NIKOLA TESLA

2016

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A3; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2014

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2012

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2011

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A6; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2010

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2009

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOLUBARA-A,
Veliki Crljeni, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2009

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2008 / 2009

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5 ; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOLUBARA-A,
Veliki Crljeni, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2008

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A4; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2007

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2007

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2006

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2006

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2005

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2004