ENERGETSKI OBJEKTI

 

 

 

 

 


OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Nabavka dobara sa demontažno-montažnim radovima i izradom tehničke dokumentacije izvedenog stanja za novi sistem upravljanja DCS na bloku B2.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

PD EPS,
Ogranak TE NIKOLA TESLA

2016

Rezervno napajanje za elektrofiltere u TENT A (A3-A6); izrada projektne dokumentacije, isporuka i montaža opreme i kablova 0.4kV, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

PD EPS,
Ogranak TE NIKOLA TESLA

2016

Rekonstrukcija elektrofiltera u TE MORAVA; isporuka i montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, montaža transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE MORAVA,
Svilajnac, Srbija

PD EPS,
Ogranak TE NIKOLA TESLA

2016

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A3; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2014

Rekonstrukcija bloka B1, 670 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2012

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2012

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka B2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2011

Rekonstrukcija bloka B2, 350 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2010 / 2012

Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 110 kV; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOLUBARA-A,
Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2010 / 2011

Rekonstrukcija bloka B2, 350 MW; Isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2010

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A6; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2010

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2009

Rekonstrukcija sistema signalizacije požara; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2009 / 2010

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOLUBARA-A,
Veliki Crljeni , Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2009

Rekonstrukcija i modernizacija bloka A6, 348 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2008 / 2010

Protivpožarna zaštita kosih mostova za dopremu uglja; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2008 / 2010

Rekonstrukcija sistema za odlaganje pepela i šljake; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2008 / 2009

Rekonstrukcija bloka B1, 350 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2008

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5 ; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOLUBARA-A,
Veliki Crljeni, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2008

Rekonstrukcija bloka A4, 308 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja i I&C opreme.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2007

Rekonstrukcija bloka A2, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2007

Rekonstrukcija kotla K2; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2007

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2007

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A4; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2007

Rekonstrukcija bloka A1, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2006

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A1; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2006

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2006

Rekonstrukcija kotla K1; isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2005 / 2006

Rekonstrukcija bloka A2, 210 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2005

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A2; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2005

Rekonstrukcija elektrofiltera bloka A5; montaža opreme i instalacija 6kV i 0.4kV, transformatora, ispravljača i I&C opreme, sa ispitivanjem i puštanjem u rad.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2004

Rekonstrukcija bloka 125 MW; Isporuka elektro i I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE Morava,
Svilajnac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2004

Rekonstrukcija bloka A3, 308 MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2002 / 2003

Rekonstrukcija kotla K2 pomoćne kotlarnice; Izrada projekta, isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2002

Rekonstrukcija bloka A5 110MW; Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad 6 kV i 0,4 kV postrojenja, invertorskog postrojenja, oklopljenih šinskih veza, kalovskih trasa i kablova.

TE KOLUBARA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2002

Rekonstrukcija bloka A5 110 MW; Isporuka I&C opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u rad.

TE KOLUBARA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2002

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6.

TE NIKOLA TESLA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na B1 i B2.

TE NIKOLA TESLA - B,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1 i A2.

TE KOSTOLAC-A
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na B1 i B2.

TE KOSTOLAC-B
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona, na blokovima A1, A2, A3, A4 i A5.

TE KOLUBARA - A,
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona.

TE MORAVA,
Svilajnac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

2000-2014

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona.

TE PLJEVLJA,
Pljevlja, Crna Gora

EPCG TE PLJEVLJA

2002-2008

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za dojavu požara i telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1, A2, A3, A4, A5 i A6.

TE NIKOLA TESLA - A
2 x 210MW, 4 x 308MW
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja, sistema za dojavu požara i telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima B1 i B2.

TE NIKOLA TESLA - B
2 x 600MW
Obrenovac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja,i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1 i A2.

TE KOSTOLAC-A
1 x 110MW, 1 x 210MW
Kostolac, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima B1 i B2.

TE KOSTOLAC-B
2 x 300MW
Drmno, Srbija

EPS PD TEKO KOSTOLAC

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, AKU baterija, instalacija rasvete, uzemljenja, telefonije i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima A1, A2, A3, A4 i A5.

TE KOLUBARA-A
3 x 30MW, 1 x 60MW, 1 x 110 MW
Lazarevac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV i I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad.

TE MORAVA
1 x 125MW
Svilajnac, Srbija

EPS PD NIKOLA TESLA
Obrenovac, Srbija

Montaža I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad.

TE PLJEVLJA
1 x 210MW
Pljevlja, Crna Gora

EPCG TE PLJEVLJA

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, elektromotornih pogona, dizel agregatske stanice i AKU baterije. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje 0,4 kV i 6 kV kablova.

TE UGLJEVIK
1 x 300MW
Ugljevik, BiH

EPBiH TE UGLJEVIK

Održavanje elektromotornih pogona i I&C opreme.

TE GACKO
1 x 300MW
Gacko, BiH

EPBiH TE GACKO

Tekuće održavanje i remont energetskih postrojenja, I&C sistema, rasvete i elektromotornih pogona i ispitivanje, na blokovima A1, A2, A3 i A4.

TE KOSOVO-A
1 x 65MW, 1 x 135MW,
3 x 210MW
Obilić, Srbija

Montaža I&C opreme sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad.

TE KOSOVO-B
2 x 300MW
Obilić, Srbija

Tekuće održavanje i remont elektromotornih pogona, I&C sistema, rasvete i uzemljenja, na blokovima B1 i B2.

TE KOSOVO-B
2 x 300MW
Obilić, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), statičke pobude, generatorskih prekidača, oklopljenih sabirnica, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja sa pojedinačnim i funkcionalnim ispitivanjima i puštanjem u rad na blokovima 1, 2, 3 i 4.

TE TUZLA
1 x 110MW, 3 x 200MW
Tuzla, BiH

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

TE “DAURA“
2 x 160MW
Bagdad, Irak

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

TE-TO NOVI SAD
GENERATOR 1 x 160MW
KOTLOVI 2 X 420 t/h
Novi Sad, Srbija

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

TE-TO NOVI BEOGRAD
3 x 33MW
5 KOTLOVA X 1900 t/h TOPLE VODE
Novi Beograd, SrbijaGASNE I KOMPRESORSKE STANICE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža postrojenja i instalacija 6 kV i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica i uzemljenja, telefonije, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite, I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

GASNE I KOMPRESORSKE STANICE
5 X 15 MW
Gornjozavodsk, Rusija

GORNJOZAVODSK, RUSIJAHIDROELEKTRANE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža opreme i instalacija 6 i 0,4 kV, transformatora (blok transformator, transformator opšte grupe, transformator sopstvene potrošnje, transformator pobude, transformatori 6/0,4 kV), generatorskih prekidača, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, uzemljenja i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

HE ĐERDAP II
8 x 27MW
Kladovo, Srbija

Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora. Zamena sistema pobude. Rekonstrukcija napajanja, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja . Instalacija signalno mernih kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i puštanje u rad.

HE ZVORNIK
4 x 24MW
Zvornik, Srbija