industrijski objekti

FABRIKE CELULOZE, VISKOZE I PAPIRA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža opreme 0,4 kV, transformatora, elektromotornih pogona i instalacija rasvete. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad.

FABRIKA PAPIRA WÖRTH
Nemačka

FABRIKA PAPIRA WÖRTH
NEMAČKA

2002

Montaža opreme i instalacija 6 kV i 0,4 kV, transformatora, elektromotornih pogona i instalacija rasvete i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad. Rekonstrukcija I&C opreme i instalacija na kotlu.

INCEL
Banja Luka
BiH

INCEL
BANJA LUKA BiH

Montaža I&C opreme i sistema za tehnološku zaštitu. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad.

FABRIKA PAPIRA MATROZ
Sremska Mitrovica,
Srbija

FABRIKA PAPIRA MATROZ
Sremska Mitrovica,
SrbijaFABRIKE CEMENTA I KREČA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Izrada projekta i aplikativnog softvera za postrojenje mlina petrol uglja, izrada glavnog projekta i izvođenje radova na adaptaciji RP 110 kV i 0,4kV, kompenzacija reaktivne energije, ispitivanja i podešavanja zaštitnih uređaja, ispitivanje i puštanje u rad elektro i I&C opreme na mlinu za mlevenje uglja.

TITAN
FABRIKA CEMENTA
Kosjerić,
Srbija

TITAN
FABRIKA CEMENTA
KOSJERIĆ
SRBIJA

2004 / 2005

Montaža instalacija 0,4 kV, elektromotornih pogona i instalacija rasvete i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

FABRIKA CEMENTA
NOVI POPOVAC
Novi Popovac,
Srbija

FABRIKA CEMENTA
NOVI POPOVAC
Novi Popovac,
SrbijaFABRIKE LEKOVA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Isporuka opreme i montaža instalacija 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica, uzemljenja i gromobranskih instalacija, i&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje energetskih (0.4 kV) i komandno signalnih kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

FABRIKA LEKOVA
Bužaninovo, Rusija

OAO “PROTEK”

2004 / 2005FABRIKE AUTOMOBILA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža postrojenja i instalacija 6 i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica, uzemljenja i gromobranskih instalacija, telefonije, interfona, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad.

DAIMLER-BENZ AG
Montažna linija u Štutgartu
Nemačka

Montaža postrojenja i instalacija 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica i uzemljenja, telefonije, interfona, ozvučenja, video nadzora, signalizacije i protivpožarne zaštite i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad.

BMW
Pogon Dingolfing
NemačkaGASNE I KOMPRESORSKE STANICE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža postrojenja i instalacija 6 kV i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica i uzemljenja, telefonije, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite, I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

GASNE I KOMPRESORSKE STANICE
5 X 15 MW
Gornjozavodsk, Rusija

GORNJOZAVODSK
RusijaENERGANE I TOPLANE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža opreme i instalacija I&C sistema, instalacija rasvete, uzemljenja, gromobranskih instalacija, telefonije, protivpožarne zaštite. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

ENERGANA
RAFINERIJA NAFTE PANČEVO,
Pančevo, Srbija

Naftna industrija Srbije AD
Novi Sad

2002

Montaža opreme i instalacija I&C sistema, instalacija rasvete, uzemljenja, gromobranskih instalacija, telefonije, protivpožarne zaštite. Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i puštanje u rad.

ENERGANA
VISKOZA
Loznica, Srbija
5 KOTLOVA
UKUPNO 490 t/h
4 GENERATORA UKUPNO 55 MWFABRIKE ULJA

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža postrojenja i instalacija 6 i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, transformatora, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica, uzemljenja i gromobranskih instalacija, telefonije, interfona, ozvučenja, signalizacije i protivpožarne zaštite i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova. Ispitivanje i puštanje u rad. Rekonstrukcija kotlarnice i tehnološkog dela presaone i ekstrakcije, uključujući projektovanje, isporuku i montažu opreme i puštanje u rad.

FABRIKA ULJA MLADOST
Šid, Srbija

FABRIKA ULJA MLADOST
Šid, Srbija

Montaža postrojenja i instalacija 6 i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica, uzemljenja i gromobranskih instalacija i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova.

ULJARNICA
Obrenovac,Srbija

ULJARNICA
Obrenovac,SrbijaFABRIKE SMRZNUTE HRANE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Montaža postrojenja i instalacija 6 i 0,4 kV sopstvene potrošnje, sigurnosnog AC/DC napajanja, elektromotornih pogona, instalacija rasvete, utičnica, uzemljenja i gromobranskih instalacija i I&C opreme. Izrada kablovskih trasa, polaganje i povezivanje kablova.

FRIKOM
Beograd, Srbija

FRIKOM
Beograd, SrbijaPOSTROJENJA PITKE VODE

OPIS PROJEKTA

OBJEKAT

KRAJNJI KUPAC

GODINA

Ispitivanje i revizija postrojenja 10 kV u TS 110/10 kV u pogonu Makiš.

BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Pogon Makiš

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Beograd, Srbija

2013

Nabavka, isporuka i ugradnja lokatora kvara na reni bunarima.

BEOGRADSKI VODOVOD

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Beograd, Srbija

2013

Nabavka, isporuka i ugradnja 10kV opreme u izvodnu ćeliju br. 6 u TS 110/10kV Makiš.

BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA
Pogon Makiš

JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Beograd, Srbija

2012