Vesti za akcionare

2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014

01

SAZIVA SE SKUPŠTINA AKCIONARA TERMOELEKTRO ENEL AD ZA 17.06.2023. GODINE

Na predlog Izvršnog odbora Društva a na osnovu člana 32. Statuta TERMOELEKTRO ENEL AD Nadzorni odbor je jednoglasno doneo odluku da se sazove redovna sednica Skupštine akcionara privrednog društva TERMOELEKTRO ENEL AD za 17.06.2023. godine (subota) sa početkom u 11h.
Sednica će se održati u Direkciji Privrednog društva, u Beogradu, ulica Bačvanska br. 21/III – sala za sednice.

PDF -> Materijal za Skupštinu akcionara sa pratećim odlukama i predlozima odluka

 

02

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE AKCIONARA TERMOELEKTRO ENEL AD OD 17.06.2023. GODINE

PDF -> Zapisnik sa Skupštine akcionara

 

03

PONUDA ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA (PRO-RATA)

Na osnovu člana 282. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021.) i člana 25. Statuta društva
TERMOELEKTRO ENEL AD BEOGRAD
UPUĆUJE POZIV I OBJAVLJUJE PONUDU ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA (PRO RATA)


Datum otvaranja ponude: 13.11.2023. godine
Datum zatvaranja ponude: 04.12.2023. godine

PDF -> Ponuda za sticanje sopstvenih akcija

 

04

IZMENA PONUDE ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA (PRO-RATA)

Na osnovu člana 282. i 285. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021.) i člana 25. Statuta društva
TERMOELEKTRO ENEL AD BEOGRAD
UPUĆUJE POZIV I OBJAVLJUJE IZMENU PONUDE ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA (PRO RATA)


Datum otvaranja ponude: 13.11.2023. godine
Datum zatvaranja ponude: 11.12.2023. godine

PDF -> Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija