Delatnost

Pretežna delatnost TERMOELEKTRO ENEL AD je izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova – šifra 4222 upisana u APR.

Društvo pruža usluge inženjeringa, projektovanja, montaže, rekonstrukcije, ispitivanja, puštanja u rad, remonta i održavanja sledeće opreme:

    - Električna postrojenja 110kV i 35kV
    - Električna postrojenja 10kV, 6kV i 0,4kV
    - Oprema za merenje, regulaciju i upravljanje
    - Pogoni i instalacija kablova
    - Instalacije osvetljenja i utičnica
    - Instalacije opreme slabe struje

Usluge se odnose na oblasti energetike, industrije i zaštite životne sredine, sa fokusom na nekoliko glavnih oblasti aktivnosti:

    - Proizvodnja električne energije
    - Prenos i distribucija električne energije
    - Proizvodnja i prerada nafte i gasa
    - Prerada vode i tretman otpadnih voda
    - Industrijska proizvodnja
    - Zaštita životne sredine

Društvo poseduje licence za izradu tehničke dokumentacije i za građenje objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo Vlade Republike Srbije nadležno za poslove građevinarstva.


LABORATORIJA ZA ELEKTRIČNA ISPITIVANJA

U sastavu društva postoji Laboratorija za električna ispitivanja koja vrši kontrolu kvaliteta izvedenih radova i pruža usluge ispitivanja drugim korisnicima.
Laboratorija je akreditovana kod Akreditacionog tela Srbije.

slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost slike delatnost